Pagina 1 van 1

Canite Tuba 100 jaar

Geplaatst: 23 Mei 2016, 17:49
door Canitetuba
In 2018 bestaat de muziekvereniging Canite Tuba 100 jaar.
Het is de bedoeling een jubileumboekje samen te stellen en een expositie te houden.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar foto's en ander (beeld) materiaal van de vereniging.
Wie heeft wat? graag mailen naar: jubileum@canitetuba.nl, of inleveren in de Toel of bij de leden van de jubileumcommissie:
Jester-Nynke Schouwstra
Frits Kienstra
Jannie Boelens
Ammie Kooiker
Tames Knoeff