Genealogie van familie Pra(a)ter

Plaats hier de berichten over uw genealogisch onderzoek, zoals vragen, opmerkingen, aanvullingen.
Amelander historie
Site Admin
Berichten: 204
Lid geworden op: 11 Dec 2015, 23:28
Contact:

Genealogie van familie Pra(a)ter

Berichtdoor Amelander historie » 26 Dec 2015, 19:03

Op Ameland hebben in de achttiende eeuw diverse personen met de achternaam Pra(a)ter gewoond. Een aantal waren van beroep kapitein. Helaas, kwam de naam niet lang na 1811 op Ameland voor. Kunt u de onderstaande gegevens van personen kunnen aanvullen of koppelen? Gaat het hier om verschillende families of 1 dezelfde?

Ene C.P (= Cornelis Pieter ) Praater, gehuwd met SANTKE OF SAMKE PIETERS ( rond 1790 ); deze C.P was een zeekapitein.W.s is hij geb. rond 1760 en heette zijn vader PIETER , die rond 1730 is geb.
Dit stel heeft zeker 2 dochters die in Nes zijn geboren te weten. JANKE 1792 Huwt in A’dam in 1822 ( pa en ma zijn dan beide dood) en Ida Cornelis 6-1-1794 Huwt in 1819 in MIddelburg ( moeder is dan waarschijnlijk al dood)
Minimaal een zoon bekend : Jan Cornelis geb. 1790 Huwt in A’dam in 1817, deze J.C is zeeman en geboren op Ameland.
De moeder is waarschijnlijk op 19-2-1795 op Ameland gestorven.

De volgende Cornelis Prater was gehuwd met JANETTE JANS , hun zoon Cornelis Cornelis is gesneuveld tijdens het oorlogsgeweld onder Napoleon tussen 1810-1813. Cornelis Cornelis is geboren in 1790 dat houdt in dat beide ouders rond 1765-1775 op Ameland zijn geboren ( w.s NES ) Het zou niet uitgesloten kunnen zijn dat C.C ook in het schippersvak zit.

De laatste C.P; gehuwd met SJOUKE PIETERS, deze C.P was zeekapitein. Dit paar heeft min. 2 kinderen 1 ; C.C geb. op Ameland in 1778 Huwt in A’dam in 1814., hij is matroos.
2 ; Zoon Jan Cornelis is in 1814 timmerman en huwelijks getuige , deze zou rond 1780 geb. kunnen zijn.

Dit echtpaar ZOU een eerste huwelijk van C.P kunnen zijn waarna hij huwt met SJOUKE’S zus SANTKE ????
Biede C.P zijn n.l zeekapitein!.
De kinderen van het laatste koppel zijn iets ouder, vertrekken allemaal naar A’dam.
Sjouke is bij het huwelijk van 1814 al dood.

Verder heb ik nog een Pieter Cornelis Praater ( al deze mensen zijn met 2 a”s trouwens )
Hij is geboren in NES rond 1770 , ( zijn vader Cornelis w.s rond 1740 )huwt in A’dam in 1806 met JOHANNA DOROTHEA LINTGREEN.
Hij is min. kapitein, hij vaart naar Indie alwaar hij op de terug weg het leven laat.
Zijn vader (Cornelis ) en min, Pieter. C. reizen naar A’dam waar ze in het centrum gaan wonen, ik vermoed dat er nog een zoon Ameland verlaat maar die kom ik nergens in A’dam tegen , misschien onderweg gestorven??

Verder hebben jullie ook nog een ANDRIES CORNELISZ PRAATER gehad.
Hij was schipper van de jonge Jacob ( schip) , medereder was Gerrit van Heijningen ( dit vlg. de Texelse zeebrieven van 1716.)
Misschien dat deze Andries in 1733 nog leefde ; Resolutien van Holland : 16 10 voor Andries Cornelisz Prater Fl 2383 0 0
50 Abraham Bouwman voor Andries Cornelisz Praater Fl 527 0 0 .

Ik heb nog info aangaande Douwe Jans Prater , die had nog een dochter : Louisa Douwes Geb. NES 31-10-1782 , is Gehuwd ( w.s 2 x ) 1 Pieter Hendriks COSTER ;Hij sterft rond 1821 ; 2 in Oostzaan op 27-8-1826 met Willem Dirksz Hottentot. Een tweede dochter was Antje Douwes Prater die met Antoon Geerts Sparrius was getrouwd. Zij overleed in 1863 op 90-jarige leeftijd.

Trivia:
- Foppe Jansen Prater voer in 1791 voor de VOC.
- Pieter Jacobs Prater was voorganger bij de Jan Jacobs gemeente 10 maart 1793, overleden 11 mei 1831 te Ballum voer bij VOC. Bij het overlijden van zijn vrouw Antje Kornelis verviel het vruchtgebruik aan de Jan Jacobs-gemeente te Nes. Pieter Jacobs Prater wonende te Nes, Ameland gehuwd met Antke Cornelis. Antje Cornelis overleed op 13 augustus 1823. In een notariële akte staat het volgende: vrouw van Pieter Jacobs Prater, landbouwer (erft vruchtgebruik); geen kinderen; tante van Sjouke Klazes Brouwer en van Pietje Pieters; legaat voor DG-(Jan-Jacobs)gemeente van Nes (grond in blooteigendom ad fl. 100,-). Saldo fl. 588,-. Pieter Jacobs Prater overleed op 11-05-1831 te Nes/Ballum. Het stel had geen kinderen. Pieter Jacobs had een halfzuster Antje Jacobs die op 12 december 1821 te Ballum overleed. Zij was gehuwd met Tymen Jansen. Zij hadden ook geen kinderen.
- Jacob Jansen Prater komt in de periode 1726-1740 diverse malen in het Sontolregister voor. Evenals Andries Cornelissen Prater in 1716. Auke Cornelis Prater was commandeur der walvisvaart. In 1726 voer hij voor een Amsterdamse reder naar Straat Davis maar hij ving niets.
- Kinderen van Tjerk Eesges en Hiltje Jans Brouwer noemden zich ook van achternaam Prater.
- Doopsaktes: Jan Pieters Prater (Op 9 januari 1785 gedoopt, DG, Nes); Maria Elisabeth Clasen Prater (25 januari 1787 belijdenis, HV); Keimp Clasen Prater (Op 25 januari 1787 gedoopt, HV);
- Jan Pieters Prater was in de periode 1743-1758 commandeur en voer in de periode 1743-1750 voor een Amsterdamse reder naar Groenland. Daarna voer hij in de periode 1751-1758 voor een reder uit Middelburg naar Groenland. Hij ving 58,5 walvissen.

Amelander historie
Site Admin
Berichten: 204
Lid geworden op: 11 Dec 2015, 23:28
Contact:

Re: Genealogie van familie Pra(a)ter

Berichtdoor Amelander historie » 08 Aug 2019, 14:19

Dankzij het onderzoek van Nynke van der Zee kunnen we orde in de bovenstaande gegevens van diverse Pra(a)ters aanbrengen. Na wat puzzelen is het volgende overzicht door haar samengesteld en te vinden via www.amelanders.com

Cornelis Pieters Prater trouwt op 20-10-1776 in Sloterdijk met Santke Pieters (niet Jantje, vergelijk de eerste letter van haar voornaam met het patroniem van de bruid in de regel eronder).
Cornelis Pieters en Santke Pieters.jpg
Cornelis Pieters Prater en Santke Pieters
Cornelis Pieters en Santke Pieters.jpg (48.01 KiB) 7126 keer bekeken


Moeder's naam kent varianten die ook bij de naam Antke voorkomen, zoals Anke, ook de verschrijving Samke (a+t "verkleefd") komt voor.
Kinderen
1. Antje Cornelis Prater, geb. 18-07-1779 (mogelijk 1778) in Nes, ongehuwd overleden op 23-04-1855 in Amsterdam
• Barend Bavink, weduwnaar van Janke Cornelis Prater (@5), laat een familiebericht plaatsen waarin hij het overlijden op 25-04-1855 meldt "ten mijnen huize van mijne Behuwdzuster A. Praater".
2. Pieter Cornelis Prater, geb 1782 in Nes, trouwt 1806 in Amsterdam met Johanna Lindgreen. Pieter overlijdt op 24-03-1816 aan boord van het schip "de Onderneming" op weg naar Batavia.
• Huw. bijl. 1814 (reg 6, fol. 7): Pieter is één van de getuigen in de akte van bekendheid waarmee de afkomst van Cornelis Cornelis Prater (@3) wordt aangetoond. Pieter wordt vermeld als broeder van de requirant en getuige Cornelis Pieters Prater als vader.
• DG doop Amsterdam 05-04-1829 van Cornelis Pieter Prater (die een zoon blijkt van Pieter Cornelis Prater en Johanna (Dorothea) Lindgreen); getuigen Barend Bavinck, oom, en Janke Prater (@6), moei
3. Cornelis Cornelis Prater, geb 10-04-1788 in Nes, trouwt 18-12-1814 (reg 6, fol. 7) in Amsterdam met Cornelia Lindgreen. Cornelis overlijdt op 28-07-1851 in Amsterdam.
• Militie: Cornelis, zoon van Cornelis Pieters en Janette Jans (waarsch. Santke, dan is het patroniem een fout in bron of transcript); loteling-dienstweigeraar lichting 1810 mairie Ameland kanton Holwerd nr. 1, aangenomen marine; wordt bij vonnis 02.05.1812 door de rechtbank van eerste aanleg Leeuwarden veroordeeld; afwezig voor inwerkingtreding wet op de conscriptie in dept. Holland; is omstreeks 1808 vanuit Ameland vertrokken met onbekende bestemming
• Huw. akte: moeder Jouke Pieters (opm NZ:: ik lees geen Sjoukje, mogelijk Souke of Sonke)
• Huw. akte: Cornelis Pieters Praater, 63 jr, vader des bruidegoms, getuige
• Huw. akte: Jan Cornelis (@4), stuurman, 24 jr, broeder des bruidegoms, getuige
• Huw. akte: getuigen verklaren dat bruidegom's moeder is overleden (geen datum genoemd)
• Huw bijl.: getuigen: Cornelis Pieter Praater, kapitein ter zee, won. te Ameland (vader bruidegom), Pieter Cornelis Praater, stuurman, won. op Kattenburg (broeder bruidegom @2), Jan Cornelis Praater, matroos, won. op Ameland (broeder bruidegom @4), Jan Christiaan Beijer, won. Anjeliersgr. 45, Cornelis de Bruin, beurtschipper, won. op de Cingel, Pieter Murre (?) Schilder, won. in de Buiten Bantammerstr. en Anna Chatarina du Pui, won. Camperstijger 3.
• Huw bijl.: naam moeder Sanke Pieters
• Huw. bijl.: Geen militie-certificaat
4. Jan Cornelis Prater, geb 1790 in Nes, trouwt 17-09-1817 (reg.4 fol. 78) in Amsterdam met Jel(tje) Murks Hofman. Jan is overleden tussen maart 1832 en januari 1839, vermoedelijk "in de golven".
• Huw. akte: moeder Santke Pieters
• Huw. akte: Cornelis Pieters Praater, 66 jr, vader des bruidegoms, getuige
• Huw. bijl.: getuigen akte van bekendheid m.b.t. afkomst Jan: Cornelis Pietersen, buiten beroep, won. op Ameland, "thans hier present", Cornelis Kat, zeeman, mede op Ameland, doch thans hier present, Klaas Zeba, zeeman, won. als boven, Fredrik Remkes Klijn, zeeman, won. als boven, Jan Cornelisse Kat, zeeman in de Bikkerstraat, Pieter Stendry of Hendry (opm NZ: zou dat een Stender moeten zijn?), sjouwerman in de Buiten Visserstraat, Lel Murks, zeeman, won. te Coudum in Vriesland, doch thans hier present.
• Huw. bijl: naam moeder Santke Pieters
• Huw. bijl: moeder Santke Pieters † 19-01-1795 te Ameland en enige dagen naderhand ter aarde besteld. Getuigen Cornelis Pietersen, buiten beroep, won. op Ameland, doch thans hier present, Cornelis Kat, zeeman, mede op Ameland, doch thans hier present, Klaas Zeba, zeeman, won. als boven, Fredrik Remkes Klijn, zeeman, won. als boven, verklaren dat
• Huw. bijl.: verklaring dat Jan zich "in geene militairen dienst bevindt".
• Huw. bijl.: Militie verklaring waarin geen lichtingsjaar of lotingnr. is ingevuld, maar waarin verklaard wordt dat Jan van de dienst werd vrijgesteld.
• M.b.t. zijn overl.: Jan's jongste kind wordt geboren op 6 december 1832, waardoor het aannemelijk is dat hij begin 1832 nog aanwezig en in leven was. Ten tijde van Janke's geboorte is hij afwezig. Als zoon Cornelis in 1843 wil trouwen, overlegt hij een akte van bekendheid, waaruit blijkt dat vader Jan al een aantal jaren "onbekend afwezig" is en getuigen er van uitgaan dat hij tijdens één van zijn reizen "in de golven" is omgekomen. Bij het overlijden van zus Janke in januari ging men er kennelijk al van uit dat Jan was overleden, want uit het overlijdensbericht dat haar man liet plaatsen, bijkt dat ze ten tijde van haar overlijden "een broeder" had en dat moet dan Cornelis (#3) geweest zijn, die in 1851 overleed.
5. Janke Cornelis Prater, geb. 12-07-1792 in Nes, trouwt 13-12-1822 (Reg.4 fol. 199v) met Barend Bavink. Janke overlijdt op 01-01-1839 in Amsterdam.
• Huw. bijl.: getuigen akte van bekendheid m.b.t. Janke's afkomst: Trijntje Slinger, ongeh., Antje Praater, ongeh., Jan Fijkes, Tetke Sijbrands, huisvrouw Fredrik Beijer, Antje Visser ongeh., Antje Fijkes, ongeh., Antje Praater, ongeh. (opm NZ: de eerste Antje Praater is vermoedelijkhaar zus, de tweede haar nicht Antje Jans Praater) Alle getuigen zijn op Ameland geboren.
• Huw. bijl.: moeder Santke Pieters † 18-01-1795 te Nes, Ameland. Getuigen Jan Fijkes, Antje Praater, ongeh. (opm NZ: dezelfde als de eerstgenoemde Antje Praater in de vorige akte van bekendheid, won. op de Roozestraat), Tetke Sijbrands, huisvrouw Fredrik Beijer, Antje Visser ongeh.
• Echtgenoot Barend Bavink laat een familiebericht plaatsen m.b.t. Janke's overlijden. Daarin maakt hij gewag van "mijne eenige dochter, haar broeder en zusters (treuren met mij om haren dood)". M.a.w. op 01-01-1839 zijn nog één broer en "zusters" van Janke in leven. Dat klopt, want Janke's zussen zijn beide nog in leven in 1839: zus Antje (@1) overlijdt in 1855 en zus Ida (@6) in 1845.
6. Ida Cornelis Prater, geb 06-01-1794 in Nes, trouwt 14-04-1819 (16) in Middelburg met Sipke Murks Hofman Ida overlijdt op 02-02-1845 in Amsterdam.
• Huw. akte: moeder Samke Pieters † 17-02-1795 te Ameland.
• Huw. bij.: niet ingezien.


Terug naar “Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast