Doneer

  • Doneer
  • Steun nu het online platform Amelander Historie met een kleine donatie. Dankzij uw steun kunnen wij ons platform in stand houden. De opbrengst van de donaties komt geheel ten goede aan de kosten voor het onderhoud van onze websites. Amelander Historie heeft geen winstoogmerk dus zijn we afhankelijk van de giften van donateurs. Vanaf 1 euro kunt u ons steunen en helpt u mee ons doel te verwezenlijken: het Amelander verleden te laten herleven!