Stranding ‘De Salvator’ en kapitein Jan de Brune

Algemene berichten en vragen over de Amelander geschiedenis.
Amelander historie
Site Admin
Berichten: 204
Lid geworden op: 11 Dec 2015, 23:28
Contact:

Stranding ‘De Salvator’ en kapitein Jan de Brune

Berichtdoor Amelander historie » 06 Jun 2021, 23:10

Begin 1685 is het schip ‘De Salvator’ aan de grond gelopen bij Ameland. De bemanning is op het eiland opgevangen. Een van hen, de koksmaat, was gewond aan zijn arm en werd behandeld door chirurgijn Jelle Faber uit Hollum. In de eerste zaak eist de bemanning dat kapitein Jan de Brune geld geeft zodat ze naar Amsterdam kunnen reizen, in de tweede zaak eist chirurgijn Faber zijn meesterloon van de kapitein, maar die weigert te betalen omdat hij Faber niet heeft gevraagd te behandelen en de arm er alleen maar slechter op is geworden.
Helaas konden in de digitale kranten geen sporen gevonden worden voor een stranding van een schip met de naam ‘De Salvator’ bij Ameland. Jan de Brune lijkt een Zeeuwse naam, maar ook van hem kon ik niets terugvinden.

Rechtdag 18 februari 1685
(folio 84r) De bootsgesellen van het gestrande schip impt. contra de Capitijn Jan de Brune om eijsch te aenhoren gehde.
T, Gerechte van Amelandt gehoort hebbende het versoeck van de impten. bootsgesellen van Capitijn Jan de Brune ende vorders op alles gelet ende geconsidereert hebbende t, gene men in desen behoort te doen, uijt den name ende van wegen haere Edele Gestrengheden van Amelandt considererende de miserabilitijten van des selfs matrosen ordonneert de Capitijn Jan de Brune gevaeren hebbende het schip De Salvator sijn matrosen op sijn eijgen costen met de eerste met een bequaem vaertuijgh naer Amsterdam te laten vaeren ende elck tot rijsgelt te geven vier Car: Guld: met strickte bevel dat sij matrosen den capiteijn noch met woorden off welcken sullen hebben te beledigen bij arbitrale straffe. Actum voor Reghtdag 18: febr. 1685 .


Rechtdag 24 februari 1685
(folio 85r) Mr. Jelle Impt. contra de capitijn vant gestrande schip De Salvator.
Mr. Jelle Faber Chirurgijn tot Nes per Faber in judicio gecomp: segt waer te sijn dat hij heeft bedient de coksmaet van de capitijn Jan Brune in sijn qualt: van commandement voerende over het schip De Salvator wegens een fractuur aen de arm ende daer aen verdient de somma van drie silveren ducatonen welcke accident voors: matroos heeft gecregen int voeren van het schip De Salvator ende alsoo volgens t, sestiende Artikel van de politijcke ordonnantie lib. 10 titulo 20 een ijgelijck moet genesen worden tot schipscosten etc. aldaer te sien soo heeft de impt. voornoemde capitijn in qualt: nopens voorgevoerde somma meermalen (folio 85v) extra judicelijck aen gemaaent, des in morâ gebleven wegens betalinge nopens dese ijntlijck voor U: Ed Gerechte laten citeren concluderen contendeert de impt. utio ex dictis dicendis et: ten fine de Gehde. moge worden gecondemneert tot betalinge van voorgemelde penningen off soo veel meer off min als het Ed: Gerechte bij moderatie sal bevinden met praesentatie des nood sijn comp: met eede te sullen bevestigen. cum expensis.
Waer tegens de Capitijn verclaert dat hij geen last heeft gegeven aen de impt. om eenige cure te doen aen de kocksjonge ende dat in plaets van genesinge des jonges arm slimmer heeft gemaeckt.
Frans Merckus verclaert gesien te hebben dat de hand dick en geswollen was ende mede was cromstaende ende dat de knockel op de sijde scheeff stondt.
T Gerechte opent partijen de wege van justie:


Bron: Nedergerecht Ameland invnr. 011 Recesboeken 1685-1690

Graag ontvangen wij meer informatie over De Salvator en kapitein Jan de Brune. Reacties zijn welkom via dit forum of mail naar info(at)amelanderhistorie.nl

Door historicus Thijs Gras

Terug naar “Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast