Pagina 1 van 1

Een gewelddadige dood; Hidde Klaasze Zeba

Geplaatst: 20 Okt 2019, 16:40
door Amelander historie
Nynke van der Zee vond tijdens het onderzoek naar de familie Zeba het verhaal achter de gewelddadige dood van Hidde Klaasze Zeba. Onder de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van dochter Geertruijda bevindt zich een verklaring van het Ministerie van Koloniën: ".... dat Hidde Klaasze Zeba, in leven gezagvoerder van de Gouvernementsschoener Dolphijn de zesden juni 1836 bij het afloopen door de Inlandsche equipage van de voormelde schoener tusschen Padang en Natal om het leven is gebragt." Aflopen betekent in dit verband “zich met geweld iets toeëigenen”. M.a.w. de bemanning maakte zich meester van de Dolphijn. Het schip moest een bedrag van ƒ30.000 naar Natal overbrengen. Wie weet was dat voor de bemanning aanleiding geweest om het schip over te nemen, de gezagvoerder én zijn stuurman om te brengen en er zelf met het kapitaal vandoor te gaan? In ieder geval werden het Z.M. korvet “van Speijk” en “eenige kruispraauwen” uitgezonden om het vaartuig op te sporen en de “muitende manschap in handen te krijgen”. Maar Nynke heeft geen berichtgeving kunnen vinden die het heroveren van het schip op de muiters meldt. Ze komt in die periode wel een schip met dezelfde naam tegen, maar die vertrekt op 26 juni 1836 vanuit Soerabaja onder kapitein Tan Karong naar Riouw en Sinkapoera (Singapore!). Vermoedelijk niet de gouvernementsschoener.